Enter your search keyword or phrase and press enter.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje Nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji o Użytkowniku podczas korzystania z Usługi oraz informuje Użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, jak chroni go prawo.

Wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Interpretacja i definicje

Definicje

Dla celów niniejszej Polityki Prywatności:

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Ciebie w celu uzyskania dostępu do naszej Usługi lub części naszej Usługi.

Spółka (określana jako „Spółka”, „My”, „Nas” lub „Nasze” w niniejszej Umowie) odnosi się do Luxury Boutique Magazine (Luxury Media sp. z o.o., F.Klimczaka 13 lok.139, Warszawa, Polska).

Dla celów GDPR, Spółka jest Administratorem Danych.

Cookies to małe pliki, które są umieszczane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu przez stronę internetową, zawierające szczegóły historii przeglądania na tej stronie wśród wielu zastosowań.

Kraj odnosi się do: Polska

Administrator Danych, dla celów GDPR (General Data Protection Regulation), oznacza Spółkę jako osobę prawną, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i środki przetwarzania Danych Osobowych.

Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Dane Osobowe to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Dla celów GDPR, Dane Osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej.

Usługa odnosi się do Serwisu.

Usługodawca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu Firmy. Odnosi się do firm zewnętrznych lub osób zatrudnionych przez Firmę w celu ułatwienia korzystania z Usługi, świadczenia Usługi w imieniu Firmy, wykonywania usług związanych z Usługą lub pomocy Firmie w analizowaniu sposobu korzystania z Usługi. Dla celów GDPR, Dostawcy Usług są uważani za Przetwarzających Dane.

Usługa mediów społecznościowych stron trzecich odnosi się do dowolnej strony internetowej lub dowolnej strony sieci społecznościowej, za pośrednictwem której Użytkownik może zalogować się lub utworzyć konto w celu korzystania z Usługi.

Dane użytkowe odnoszą się do danych zbieranych automatycznie, generowanych w wyniku korzystania z Usługi lub z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).

Strona odnosi się do Luxury Boutique, dostępnej pod adresem http://www.luxuryboutiquemagazine.pl.

Użytkownik oznacza osobę uzyskującą dostęp lub korzystającą z Usługi, lub firmę, lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub korzysta z Usługi, w zależności od przypadku.

Zgodnie z GDPR (General Data Protection Regulation), Użytkownik może być określany jako podmiot danych lub jako użytkownik, ponieważ jest osobą fizyczną korzystającą z Usługi.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika

Rodzaje gromadzonych danych
Dane osobowe

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą być użyte do skontaktowania się z nim lub zidentyfikowania go. Dane osobowe mogą obejmować, ale nie ograniczają się do:

Adres e-mail

Imię i nazwisko

Dane użytkowania

Dane użytkowania

Dane Użytkowania są zbierane automatycznie podczas korzystania z Usługi.

Dane Użytkowania mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego urządzenia użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Usługi odwiedzane przez użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi za pośrednictwem urządzenia mobilnego, możemy automatycznie gromadzić pewne informacje, w tym między innymi: typ urządzenia mobilnego, z którego korzysta Użytkownik, unikatowy identyfikator urządzenia mobilnego, adres IP urządzenia mobilnego, system operacyjny urządzenia mobilnego, typ przeglądarki internetowej używanej przez Użytkownika, unikatowe identyfikatory urządzenia oraz inne dane diagnostyczne.

Możemy również gromadzić informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika za każdym razem, gdy odwiedza on nasz Serwis lub uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Technologie śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia w celu śledzenia aktywności w naszej Usłudze i przechowywania pewnych informacji. Technologie śledzenia używane są jako sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej usługi. Technologie, których używamy, mogą obejmować:

Cookies lub Cookies przeglądarki. Plik cookie to mały plik umieszczany na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub informowała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak Użytkownik nie akceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi. Jeżeli Użytkownik nie dostosował ustawień swojej przeglądarki tak, aby odrzucała pliki cookie, nasz Serwis może korzystać z plików cookie.
Pliki cookie typu flash. Niektóre funkcje naszego Serwisu mogą wykorzystywać obiekty przechowywane lokalnie (lub pliki cookie typu flash) do gromadzenia i przechowywania informacji o preferencjach Użytkownika lub jego aktywności w Serwisie. Pliki cookie typu flash nie są zarządzane przez te same ustawienia przeglądarki, które są używane dla plików cookie przeglądarki. Więcej informacji na temat sposobu usuwania plików cookie typu Flash można znaleźć w dokumencie „Gdzie mogę zmienić ustawienia dotyczące wyłączania lub usuwania lokalnych obiektów współdzielonych?” dostępnym pod adresem https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_.
– Sygnalizatory WWW. Niektóre sekcje Serwisu i wiadomości e-mail mogą zawierać niewielkie pliki elektroniczne znane jako pliki web beacon (zwane również czystymi plikami gif, znacznikami pikseli i jednopikselowymi plikami gif), które umożliwiają Firmie na przykład zliczanie użytkowników, którzy odwiedzili te strony lub otworzyli wiadomość e-mail, oraz inne powiązane statystyki internetowe (na przykład rejestrowanie popularności danej sekcji oraz sprawdzanie integralności systemu i serwera).
Pliki cookie mogą być plikami „trwałymi” lub „sesyjnymi”. Trwałe pliki cookie pozostają na komputerze osobistym lub urządzeniu mobilnym użytkownika, gdy użytkownik przechodzi w tryb offline, natomiast pliki cookie sesji są usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki internetowej. Więcej o plikach cookie można dowiedzieć się tutaj: All About Cookies by TermsFeed.
Używamy zarówno plików cookie sesji, jak i trwałych plików cookie do celów określonych poniżej:
Niezbędne/niezbędne pliki cookie
Typ: Pliki cookie sesji
Zarządzane przez: Us
Cel: Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia Państwu usług dostępnych za pośrednictwem Witryny oraz do umożliwienia Państwu korzystania z niektórych jej funkcji. Pomagają one uwierzytelniać użytkowników i zapobiegać nieuczciwemu korzystaniu z kont użytkowników. Bez tych plików cookie usługi, o które prosiliście Państwo, nie mogą być świadczone, a my używamy tych plików cookie wyłącznie w celu świadczenia Państwu tych usług.
Polityka Cookies / Powiadomienie Akceptacja Cookies
Typ: Cookies trwałe (Persistent Cookies)
Zarządzane przez: Nas
Cel: Te pliki cookie identyfikują, czy użytkownicy zaakceptowali użycie plików cookie na stronie internetowej.
Pliki cookie dotyczące funkcjonalności
Typ: Trwałe pliki cookie
Zarządzane przez: Us
Cel: Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętać wybory dokonywane przez użytkownika podczas korzystania z Witryny, takie jak zapamiętanie danych logowania lub preferencji językowych. Celem tych plików cookie jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanych doświadczeń i uniknięcie konieczności ponownego wprowadzania preferencji przy każdym korzystaniu z Witryny.
Śledzenie i pliki cookie dotyczące wydajności
Typ: Trwałe pliki cookie
Zarządzane przez: Osoby Trzecie
Cel: Te pliki cookie służą do śledzenia informacji o ruchu na stronie internetowej i sposobie korzystania z niej przez użytkowników. Informacje gromadzone za pomocą tych plików Cookies mogą bezpośrednio lub pośrednio identyfikować użytkownika jako indywidualnego odwiedzającego. Dzieje się tak dlatego, że gromadzone informacje są zazwyczaj powiązane z pseudonimicznym identyfikatorem związanym z urządzeniem używanym przez użytkownika do uzyskania dostępu do Witryny internetowej. Możemy również używać tych plików cookie do testowania nowych stron, funkcji lub nowych funkcjonalności Witryny, aby sprawdzić, jak reagują na nie nasi użytkownicy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie oraz możliwości wyboru dotyczących plików cookie, należy odwiedzić naszą Politykę dotyczącą plików cookie lub sekcję Pliki cookie w naszej Polityce prywatności.
Wykorzystanie danych osobowych użytkownika
Firma może wykorzystywać dane osobowe do następujących celów:
W celu świadczenia i utrzymania Usługi, w tym w celu monitorowania korzystania z Usługi.
Do zarządzania Kontem Użytkownika: do zarządzania rejestracją Użytkownika jako użytkownika Usługi. Podane przez użytkownika Dane Osobowe mogą umożliwić mu dostęp do różnych funkcji Serwisu, które są dostępne dla zarejestrowanego użytkownika.
W celu wykonania umowy: opracowanie, zgodność i podjęcie umowy zakupu produktów, przedmiotów lub usług zakupionych przez użytkownika lub jakiejkolwiek innej umowy z nami za pośrednictwem Usługi.
Aby skontaktować się z Użytkownikiem: Aby skontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, wiadomości SMS lub innych równoważnych form komunikacji elektronicznej, takich jak powiadomienia push aplikacji mobilnej dotyczące aktualizacji lub komunikatów informacyjnych związanych z funkcjonalnościami, produktami lub usługami objętymi umową, w tym aktualizacji zabezpieczeń, gdy jest to konieczne lub uzasadnione w celu ich wdrożenia.
Aby zapewnić Państwu wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje na temat innych towarów, usług i wydarzeń, które oferujemy, które są podobne do tych, które już zakupiliście lub o które pytaliście, chyba że zrezygnowaliście Państwo z otrzymywania takich informacji.
Aby zarządzać Twoimi żądaniami: Aby uczestniczyć i zarządzać żądaniami użytkownika skierowanymi do nas.
W celu przeniesienia działalności: Możemy wykorzystać informacje o użytkowniku w celu oceny lub przeprowadzenia fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innej sprzedaży lub przeniesienia części lub całości naszych aktywów, zarówno w ramach kontynuacji działalności, jak i w ramach upadłości, likwidacji lub podobnego postępowania, w którym dane osobowe przechowywane przez nas na temat użytkowników naszych usług są jednym z przekazywanych aktywów.
Dla innych celów: Możemy wykorzystywać dane Użytkownika do innych celów, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz do oceny i ulepszania naszej Usługi, produktów, usług, marketingu i doświadczeń Użytkownika.
Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika w następujących sytuacjach:
– Dostawcom usług: Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika Dostawcom Usług w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi, kontaktowania się z Użytkownikiem.
– W celu przeniesienia działalności: Możemy udostępniać lub przekazywać dane osobowe Użytkownika w związku z lub podczas negocjacji dotyczących jakiejkolwiek fuzji, sasprzedaż aktywów Firmy, finansowanie lub przejęcie całości lub części Naszej działalności przez inną firmę.
– Z podmiotami stowarzyszonymi: Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów przestrzegania niniejszej Polityki prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie inne spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
– Z partnerami biznesowymi: Możemy udostępniać informacje o użytkowniku naszym partnerom biznesowym, aby zaoferować użytkownikowi określone produkty, usługi lub promocje.
– Z innymi użytkownikami: kiedy użytkownik udostępnia dane osobowe lub w inny sposób wchodzi w interakcje w obszarach publicznych z innymi użytkownikami, takie informacje mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane na zewnątrz. Jeśli Użytkownik wchodzi w interakcje z innymi użytkownikami lub rejestruje się za pośrednictwem usługi mediów społecznościowych stron trzecich, osoby kontaktowe Użytkownika w usłudze mediów społecznościowych stron trzecich mogą zobaczyć jego imię i nazwisko, profil, zdjęcia i opis jego aktywności. Podobnie, inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy aktywności Użytkownika, komunikować się z nim i przeglądać jego profil.
– Za Twoją zgodą: Możemy ujawnić dane osobowe Użytkownika w dowolnym innym celu za zgodą Użytkownika.
Przechowywanie Danych Osobowych Użytkownika
Firma będzie przechowywać Dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Firma będzie przechowywać i wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jest zobowiązana do zachowania danych Użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem), rozstrzygania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.
Firma będzie również przechowywać Dane użytkowe dla celów analizy wewnętrznej. Dane Użytkownika są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności Usługi, lub gdy Firma jest prawnie zobowiązana do przechowywania tych danych przez dłuższy okres czasu.
Przekazywanie danych osobowych użytkownika
Państwa informacje, w tym Dane Osobowe, są przetwarzane w biurach operacyjnych Firmy oraz w innych miejscach, w których znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Oznacza to, że informacje te mogą być przekazywane – i przechowywane – na komputerach znajdujących się poza granicami Państwa stanu, prowincji, kraju lub innej jurysdykcji rządowej, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od tych obowiązujących w Państwa jurysdykcji.
Państwa zgoda na niniejszą Politykę Prywatności, a następnie przesłanie takich informacji stanowi Państwa zgodę na taki transfer.
Firma podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że dane Użytkownika są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i żaden transfer danych osobowych Użytkownika nie będzie miał miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie mechanizmy kontrolne obejmujące bezpieczeństwo danych i innych informacji osobowych Użytkownika.
Ujawnianie danych osobowych użytkownika
Transakcje biznesowe
Jeśli Firma jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż aktywów, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane. Firma poinformuje użytkownika o tym fakcie, zanim jego dane osobowe zostaną przeniesione i będą podlegać innym zasadom ochrony prywatności.
Egzekwowanie prawa
W pewnych okolicznościach Firma może być zobowiązana do ujawnienia Danych osobowych Użytkownika, jeśli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na uzasadnione żądania władz publicznych (np. sądu lub agencji rządowej).
Inne wymagania prawne
Firma może ujawnić Dane osobowe użytkownika w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:
– Zgodności z obowiązkiem prawnym
– Chronić i bronić praw lub własności Firmy
– Zapobiegać lub badać ewentualne wykroczenia w związku z Usługą
– Ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników serwisu lub społeczeństwa
– Chronić przed odpowiedzialnością prawną.
Bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkownika
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Chociaż Firma stara się stosować komercyjnie akceptowalne środki ochrony Danych osobowych, nie może zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu Danych Osobowych
Dostawcy usług, z których korzystamy, mogą mieć dostęp do Danych osobowych użytkownika. Ci dostawcy zewnętrzni zbierają, przechowują, wykorzystują, przetwarzają i przekazują informacje na temat aktywności użytkownika w naszym serwisie zgodnie z ich polityką prywatności.
Analityka
Możemy korzystać z usług zewnętrznych dostawców w celu monitorowania i analizowania korzystania z naszej Usługi.
Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy internetowej oferowana przez Google, która śledzi i raportuje ruch na stronie internetowej. Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i monitorowania korzystania z naszej Usługi. Dane te są współdzielone z innymi usługami Google. Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstowego i spersonalizowanego wyświetlania reklam własnej sieci reklamowej.
Użytkownik może zrezygnować z udostępniania Google Analytics swojej aktywności w Usłudze, instalując dodatek do przeglądarki Google Analytics opt-out. Dodatek ten uniemożliwia działanie skryptu JavaScript (ga.js, analytics.js i dc.js) z udostępniania informacji z Google Analytics o aktywności odwiedzających.
Więcej informacji na temat praktyk Google w zakresie ochrony prywatności można znaleźć na stronie internetowej Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy
Salesmanago
Ich politykę prywatności można zobaczyć pod adresem https://www.salesmanago.com/info/gdpr.htm.
Email Marketing
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby kontaktować się z Tobą za pomocą newsletterów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresować. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich takich wiadomości, korzystając z linku lub instrukcji rezygnacji z subskrypcji umieszczonych w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail lub kontaktując się z nami.
Możemy korzystać z usług dostawców usług e-mail marketingu, aby zarządzać i wysyłać do Ciebie e-maile.
Salesmanago
Ich politykę prywatności można sprawdzić na stronie https://www.salesmanago.com/info/gdpr.htm.
Prywatność GDPR
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z GDPR
Możemy przetwarzać Dane Osobowe na następujących warunkach:
– Zgoda: Udzielili Państwo zgody na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
– Wykonanie umowy: Dostarczenie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z Państwem i/lub do wszelkich zobowiązań przedumownych z nią związanych.
– Zobowiązania prawne: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do przestrzegania zobowiązania prawnego, któremu podlega Spółka.
– Istotne interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne w celu ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej.
– Interes publiczny: Przetwarzanie Danych Osobowych jest związane z zadaniem, które jest wykonywane w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej Firmie.
– Prawnie uzasadnione interesy: Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę.
W każdym przypadku Firma chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy podanie Danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.
Prawa użytkownika zgodnie z GDPR
Spółka zobowiązuje się do przestrzegania poufności Państwa Danych Osobowych oraz do zagwarantowania Państwu możliwości korzystania z przysługujących Państwu praw.
Zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz przepisami prawa, jeśli Użytkownik przebywa na terenie UE, Użytkownik ma prawo do:
– Żądania dostępu do Twoich Danych Osobowych. Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Kiedy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, aktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień swojego konta. Jeśli użytkownik nie jest w stanie wykonać tych czynności samodzielnie, prosimy o kontakt z nami w celu uzyskania pomocy. Umożliwia to również otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika.
– Zażądać korekty danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika. Użytkownik ma prawo do skorygowania wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które przechowujemy na jego temat.
– Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Prawo to istnieje w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych przez Firmę jest uzasadniony interes, a szczególna sytuacja Użytkownika sprawia, że chce on wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Firmę jego danych osobowych na tej podstawie. Prawo do sprzeciwu przysługuje również w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego.
– Żądanie usunięcia Danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać od nas usunięcia danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie.
– Żądanie przeniesienia danych osobowych. Firma Garmin dostarczy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej dane osobowe użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo ma zastosowanie wyłącznie do zautomatyzowanych informacji, na których wykorzystanie użytkownik początkowo wyraził zgodę, lub w przypadku gdy wykorzystaliśmy te informacje w celu wykonania umowy z użytkownikiem.
– Wycofanie zgody. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do pewnych określonych funkcjonalności Usługi.
Korzystanie z praw do ochrony danych w ramach GDPR
Użytkownik może skorzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu kontaktując się z nami. Należy pamiętać, że przed udzieleniem odpowiedzi na takie żądania możemy poprosić o weryfikację tożsamości użytkownika. Jeśli użytkownik złoży wniosek, postaramy się odpowiedzieć na niego tak szybko, jak to możliwe.
Użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas jego danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji, jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), należy skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych w EOG.
Prywatność dzieci
Nasza usługa nie jest skierowana do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko dostarczyło nam dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli dowiemy się, że zgromadziliśmy dane osobowe od osób poniżej 13 roku życia bez weryfikacji zgody rodzica, podejmiemy kroki w celu usunięcia takich informacji z naszych serwerów.
Jeśli musimy polegać na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania informacji o użytkowniku, a kraj użytkownika wymaga zgody rodzica, możemy wymagać zgody rodzica przed zebraniem i wykorzystaniem tych informacji.
Łącza do innych stron internetowych
Nasza usługa może zawierać łącza do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Jeśli użytkownik kliknie na link strony trzeciej, zostanie przekierowany na jej stronę. Zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony.
Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez strony trzecie lub usługi.
Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności
Możemy aktualizować naszą Politykę Prywatności od czasu do czasu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.
Powiadomimy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub widocznego powiadomienia w naszym serwisie, zanim zmiana wejdzie w życie i zaktualizujemy datę „Ostatniej aktualizacji” na górze niniejszej Polityki Prywatności.
Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności wchodzą w życie po ich opublikowaniu na tej stronie.
Kontakt z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, możesz się z nami skontaktować:
– Poprzez e-mail: info@luxuryboutique-mag.com


Instagram / #Luxuryboutiquemagazine