Enter your search keyword or phrase and press enter.

Rola notariusza podczas sprzedaży – kupna nieruchomości.

Sprzedaż czy kupno nieruchomości wiąże się z wypełnianiem i dostarczaniem znacznej ilości dokumentacji. To proces skomplikowany i wymaga pomocy fachowca. Nieodłącznym elementem wszelkich procedur z tym związanych jest wizyta u notariusza. W niniejszym artykule przybliżymy rolę notariusza, jego zakres obowiązków i uprawnienia kancelarii notarialnej.

Kim jest notariusz?

Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, powołanym przez ministra sprawiedliwości. Zgodnie z ustawą „Prawo o notariacie” z 1991 to także prawnik, który posiada uprawnienia do:

Zadaniem notariusza jest zabezpieczenie interesów stron. Musi on przy tym zachować bezstronność, nie może faworyzować żadnej ze stron transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Należy pamiętać, że sporządzony akt notarialny powoduje określone skutki prawne, dlatego tak ważne jest, aby dokument ten został przygotowany profesjonalnie – wszystkie wymagane przez notariusza dokumenty są dokładnie weryfikowane, a sam akt notarialny musi być dla obu stron jasny i czytelny.

Jakie dokumenty należy przygotować do spotkania z notariuszem?

Do wizyty u notariusza trzeba się przygotować. Jeżeli jesteś stroną sprzedającą nieruchomość, weź ze sobą następujące dokumenty:

Kupujący natomiast powinien dostarczyć:

Niekiedy notariusz wymaga przedłożenia dodatkowych dokumentów, np. zaświadczenia o braku zaległości w opłatach albo zaświadczenia potwierdzającego, że aktualnie nikt nie jest zameldowany w nieruchomości, której sprawa dotyczy.

Dlaczego akt notarialny wystawiony przez notariusza jest potrzebny?

Jeżeli umowa kupna sprzedaży nie zostanie przygotowana i opieczętowana przez notariusza w specjalnie przygotowanym akcie notarialnym – transakcja zbycia/nabycia nieruchomości nie będzie po prostu miała mocy prawnej.

O ile umowę przedwstępną mogą sporządzić kupujący wraz ze sprzedającym bez obecności notariusza, o tyle umowa finalna musi zostać zweryfikowana, przygotowana i podpisana przez kancelarię notarialną. W tym miejscu nadmieniamy jedynie, że dobrze jest, aby umowę przedwstępną także sporządził notariusz. W sytuacji, gdy jedna ze stron będzie chciała odstąpić od podpisania umowy finalnej, druga będzie mieć prawo do żądania jej podpisania nawet przed sądem.


Instagram / #Luxuryboutiquemagazine